Get Adobe Flash player

การเดินทางสู่ธาตุพนม

     1. โดยรถยนต์โดยสาร ซึ่งมีให้บริการอยู่หลายบริษัทด้วยกัน ทั้งจากกรุงเทพมหานครฯ และจากจังหวัดใกล้เคียง จากกรุงเทพฯ จะมีทั้งรอบเช้าและรอบเย็นไป - กลับ แบ่งเป็นอัตราค่าโดยสารดังนี้

   •  ธรรมดา ปรับอากาศชั้น 2 ราคาประมาณ 400 - 500 บาท
   •  ปรับอากาศชั้น 1 ราคาประมาณ 600 บาท
   •  ปรับอากาศ V.I.P. ราคาประมาาณ 600 - 750 บาท

    2. โดยรถยนต์ส่วนตัว เป็นการสะดวกสบายเพราะถนนหนทางที่เข้าสู่ตัวอำเภอธาตุพนมในปัจจุบันเป็นถนนราดยางทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร หรือจากตัวเมืองจังหวัดนครพนม

   • ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงธาตุพนมมีระยะทางประมาณ 735 กิโลเมตร
   • ระยะทางจากสกลนคร ถึงธาตุพนมมีระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
   • ระยะทางจากมุกดาหาร ถึงธาตุพนมมีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
   • ระยะทางจากตัวเมืองนครพนม ถึงธาตุพนมมีระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร

     3. โดยเครื่องบิน ท่านสามารถโดยสารเครื่องบินภายในของประเทศในการเดินทางไป - มาอำเภอธาตุพนมได้ แต่ทั้งนี้จะต้องใช้บริการของสนามบินจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร จากนั้นจึงโดยสารรถประจำทางมาที่ธาตุพนม 

เช็คข้อมูลการเดินทาง โดยเครื่องบิน
นกแอร์ ( NOK AIR)
แอร์เอเชีย (AIR ASIA)

เช็คข้อมูลการเดินทาง โดยรถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
บริษัท ไทยสงวน 1990 จำกัด