Get Adobe Flash player

คำขวัญอำเภอธาตุพนม

"ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม"