Get Adobe Flash player

แนะนำ S.T.Radio FM 100.75

S.T.Radio (เอส.ที.เรดิโอ) FM 100.75 MHz.
ออกอากาศจากบ้านเลขที่ 88 หมู่ 2 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณ
              คลื่น เอส.ที.เรดิโอ FM 100.75 MHz. เป็นคลื่นวิทยุที่จัดทำขึ้นเพื่อการศีกษา โดยทางสถานีเน้นที่จะฝึกประสบการณ์ให้กับผู้ที่อยากจะแสดงออกในด้านการจัดรายการวิทยุ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ธรรมะ สาระและความบันเทิง การดำเนินการและการตลาดโดยการจัดหารายได้จากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าจากผู้มีอุปการะคุณ รายได้ที่ได้รับเราได้นำมาบริหารคลื่นวิทยุ ซึ่งเราได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดของจังหวัดนครพนม

               กลุ่มเป้าหมายที่ฟังคลื่น เอส.ที.เรดิโอ FM 100.75 MHz. คือผู้ที่ฟังเพลงทุกประเภท เช่น ไทยลูกทุ่ง ลูกทุ่งหมอลำ ไทยสากล สตริง กลุ่มผู้ฟังส่วนมากคือ ประชาชนตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป

              ลักษณะการดำเนินรายการ สโลแกน "ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้สู่ชุมชนตำบลธาตุพนม เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ธรรมะ สาระ และความบันเทิงเพื่อสังคม ซึ่งผู้ฟังส่วนใหญ่จะชอบฟังเพลงสลับกับการดำเนินรายการของดีเจ และการเปิดเพลง จะเปิดตามที่ผู้ฟังแนะนำทุกประเภทเพลง

               การโฆษณาและการเปิดสปอร์ต ทางสถานีจะดำเนินการพูดให้การสนับสนุนสินค้าทุกช่วงของแต่ละดีเจ และเปิดสปอร์ตทุกต้นชั่วโมง หรือตามข้อตกลงกับห้างร้านหรือบริษัทืั้ว่าจ้าง

               การเปิด-ปิด ทางสถานีเปิดส่งสัญญาณคลื่น FM 100.75 MHz. ตั้งแต่เวลา 05.00 - 21.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นกรณีที่ฝนตกหนัก)

               ประสิทธิภาพของคลื่นส่งสัญาณวิทยุสถานีวิทยุ FM 100.75 MHz. มีกำลังส่งของคลื่นให้ระยะไกล 30 กิโลเมตร รอบๆอำเภอธาตุพนม 

       • ทิศเหนือ ฟังได้ถึง บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม
       • ทิศใต้ ฟังได้ถึง อ.หว้านใหญ่ , อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร
       • ทิศตะวันตก ฟังได้ถึง อ.นาแก , อ.เรณูนคร  จ.นครพนม
       • ทิศตะวันออก ฟังได้ถึง เมืองไซบุรี แขวงสุวรรณเขต , เมืองหนองบก แขวงคำม่วน สปป.ลาว

               รับรองคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งทางสถานีวิทยุได้ตระหนักถึงลูกค้าทุกท่าน