Get Adobe Flash player

ผังออกอากาศ FM 100.75 MHz.

ผังออกอากาศ  FM 100.75 MHz
สาทิต  เรดิโอ (WWW.SATITRADIO.COM) โทร 042-540748
       
เวลา รายการ ผู้ดำเนินรายการ หมายเหตุ
05.00-06.00น.      
06.00-07.00น. เพลงยามเช้า บ่าวสาทิต  
07.00-07.30น. ถ่ายทอดข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
07.30-08.00น. ข่าวเทศบาลตำบลธาตุพนม จนท.ประชาสัมพันธ์  
08.00-09.00น. เกษตรอินเตอร์ บัณฑิตแผ่นทอง  
09.00-10.00น. เกษตรอินเตอร์ บ่าวบุญห่อ  
10.00-11.00น. ลูกทุ่งเพื่อสุขภาพฯ สาวโกสัมพี  
11.00-12.00น. เพลงดังสองฝั่งโขง    
12.00-13.00น. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ DJ.สาทิต-หมอมณี  
13.00-14.00น. ฟรี สไตล์ มิวสิค DJ.อเล็ก  
14.00-15.00น. ฟรี สไตล์ มิวสิค DJ.อเล็ก  
15.00-16.00น. โฮมของดีอิสาน ยายสา-ตายาว  
16.00-17.00น. ลูกทุ่งซีเอ็นโกล์ หนุ่มวิศรุตม์  
17.00-18.00น. เพลินเพลงยามเย็น DJ.สาทิต  
18.00-19.00น. เพลินเพลงยามเย็น DJ.สาทิต  
19.00-19.30น. คาเวียน่า ท้าคุณเปลี่ยน DJ.สุดใจ , DJ.เจ้ฉ่ำ  
19.30-21.00น. ไลฟ์สไตล์มิวสิค DJ.น้องออย  
21.00-23.00 น.  Like Plus Music Pj.BIG / Auto DJ  รับฟังในระบบออนไลน์เท่านั้น
  ปิดสถานี