Get Adobe Flash player

ร่วมงานกับเรา

ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้สู่ชุมชน ตำบลธาตุพนม
FM 100.75 MHz. (เอฟ.เอ็ม.หนึ่งร้อยจุดเจ็ดห้า เมกกะเฮิร์ต)
ออกอากาศ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๒ ถ.พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

satitradio.com <สาธิตเรดิโอดอทคอม>

 

ร่วมงานกับเรา

 งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ
โทร.085-457-7781

 งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์
โทร.087-199-7889

ติดต่อรายการ  
โทร.042-540-748

 

               FM 100.75 MHz. เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านสถานีวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่างๆ พร้อมนักจัดรายการประจำสถานี เพื่อให้สามารถตอบความต้องการกับลูกค้าได้มากที่สุด

               สื่อวิทยุคลื่น FM 100.75 MHz. : เป้าหมาย ออกอากาศให้กลุ่มผู้รับฟังทั่วไป ได้สามารถรับฟังได้ คลอบคลุมพื้นที่อำเภอธาตุพนม 

               สื่อออนไลน์ ระบบวิทยุออนไลน์ : เป้าหมาย เพื่อให้ถึงกลุ่มผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร สื่อต่างๆที่เผยแพร่ ให้ถึงกลุ่มผู้รับฟังได้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านเว็บ www.satitradio.com และ เว็บไซต์ร่วมรายการ

               สื่อเว็บไซต์ : www.satitradio.com เพื่อเผยแพร่สื่อโฆษณา ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด